ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

30/11/1999

Εσωτερική διακόσμηση, μελέτη κατασκευών και επιλογές έργων τέχνης από τη Ρένα Βάλλα.